Koersonderzoek

Koersonderzoek

Koersonderzoek of reality-check

Elementenvierhoek
De elementenvierhoek

Vrijwel iedereen vraagt zich tijdens zijn of haar carrière wel eens af of hij/zij zich nog op het juiste spoor bevindt.
“Maak ik wel gebruik van mijn mogelijkheden? Zit ik wel op de juiste plek? Doe ik het werk van mijn dromen? Klopt de werk/privébalans nog wel?”

Word geen boekhouder als je eigenlijk een boswachter bent!

Deze gedachten leiden vaak tot focusverlies in het werk en een compleet gevoel van onrust. Ook werkgevers ervaren deze onrustgevoelens en niet zelden leidt dit tot twijfel bij de werkgever over loyaliteit en inzetbaarheid en daarmee tot discussie over het dienstverband.

Overbelasting en burnout

Wanneer er sprake is van overbelasting worden deze gevoelens steeds sterker. Vaak zijn dit de eerste symptomen van een mogelijke burnout. Ook komt het voor dat er sprake is van een te lage belasting en te weinig verantwoordelijkheden. Hierdoor is er veel tijd voor bijvoorbeeld privé-activiteiten zoals e-mailen en internetgebruik. Je krijgt een gevoel dat een minuut wel een uur duurt. Er kan dan sprake zijn van een zogenaamde “bore-out”. De gevolgen van een bore-out lijken sterk op die van een burnout met dezelfde mogelijk ernstige gevolgen.

Een nieuwe baan lijkt dan al snel een goede optie. Maar bestaat die droombaan eigenlijk wel? En als je die droombaan weet te bemachtigen biedt dat dan de echte oplossing voor je onrust, of doemen dezelfde vragen alweer snel op? Een koersonderzoek of reality check is in dat geval een goede basis om vol zelfvertrouwen een nieuwe toekomst te beginnen.

Mijn aanpak

Ik ben goed bekend met dit werkterrein en gebruik een beproefde methode waarin in 4 tot 6 individuele gesprekken de carrièrekoers wordt herijkt. Aan het eind van het traject volgt een individuele aanbeveling waarin o.a. de opties “blijven” of “vertrekken” zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen.

Na een vrijblijvend intakegesprek waarin inzicht wordt verkregen in identiteit, motivatie en ambitie volgen een aantal sessies waarin naast het vaststellen van talent(en) en ervaring de volgende zaken aan de orde komen:

  • een gezamenlijke analyse van het recente verleden en de huidige situatie. Dit gebeurt onder andere door biografisch (vanuit je eigen biografie) te werken;
  • de elementenvierhoek (vuur, lucht, water en aarde) om een persoonlijkheidstype vast te stellen. Hiermee is het mogelijk om je mogelijke groeirichtingen verder te bepalen.
  • je kernkwaliteiten d.m.v. de kernkwadranten van Daniel Ofman. Leer je kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen kennen.
  • een inschatting van kansen en mogelijkheden in de nabije toekomst, dit zowel binnen als buiten de huidige baan;
  • een individuele aanbeveling en de aanzet tot een actieplan.

De gekozen aanpak is gebaseerd op de methode koersonderzoek van Adriaan Hoogendijk.

Activiteiten cliënt

Van jou (de klant) verwacht ik een belangrijke eigen inbreng. Van ieder gesprek dien je een kort reflectieverslag te maken. Dit wordt tijdens de volgende sessie besproken. Het is aan te bevelen dat je tijdens de sessies aantekeningen maakt. Gedurende het traject krijg je opdrachten (huiswerk) die je zelfinzicht vergroten. De opdrachten worden in de volgende sessies besproken.

Vertrouwelijkheid

Ieder traject dat door Daan Coacht wordt uitgevoerd vindt plaats onder strikte vertrouwelijkheid. Wanneer een traject wordt uitgevoerd in opdracht van een werkgever kan het zijn dat er door de werkgever een eindrapportage wordt verlangd. Deze eindrapportage wordt pas aan de werkgever verstrekt na goedkeuring door de cliënt.

Aantal sessies en doorlooptijd

Het koersonderzoek gaat uit van 4 tot 7 gesprekken van ongeveer 1½ uur. In voorkomende gevallen kan dit aantal variëren door o.a. noodzakelijke verdieping. De doorlooptijd bedraagt twee à drie maanden. De gesprekken vinden meestal om de twee weken plaats. Dit om enerzijds de voortgang te borgen en anderzijds voldoende tijd te bieden voor voorbereiding en verwerking.

Gesprekslocatie

De gesprekslocatie is op het adres van Daan Coacht. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.