Outplacement

Outplacement

Outplacement/ re-integratie 1ste en 2de spoor

Outplacement

Met outplacement wordt het vertrek uit de huidige functie en/of organisatie bedoeld. We noemen het outplacement wanneer jij en de werkgever zijn geen goede match meer en gezamenlijk is besloten afscheid van elkaar te nemen. Meestal wordt er dan een vaststellingsovereenkomst (VSO) gemaakt waarin werkgever en werknemer verklaren afscheid van elkaar te nemen en dat werknemer geen debet heeft aan deze situatie (i.v.m. het verkrijgen van een UWV-uitkering).

Re-intergratie

Wanneer na een periode van ziekte besloten wordt dat terugkeer naar de oude functie niet mogelijk is en er geen andere passende plaats bij de werkgever gevonden kan worden is er sprake van een re-integratie 2de spoor ( een van-werk-naar-werk situatie). Zolang er na ziekte nog sprake is van terugkeer naar eigen functie is er sprake van re-integratie 1ste spoor. In het geval re-integratie 2de spoor helpt de werkgever (wettelijke plicht!) in het vinden van een nieuwe passende baan.

Vaak voelt het (soms min-of-meer gedwongen) afscheid nemen van oude werk(gever) als een persoonlijk verlies en dit kan gepaard gaan met emoties. Maar ook opent het de weg voor een nieuwe carrière. Een verlies wordt een kans. Nu kun eindelijk dat gaan doen waar je altijd al van gedroomd hebt!

Een outplacementtraject (of re-integratie 2de spoor) kent meerdere fasen:

 • FASE 1: Koersonderzoek en/of TMA
  De start van een outplacementtraject is vaak een koersonderzoek. Tijdens het koersonderzoek gaan we op zoek naar je talenten, drijfveren en passies. In sommige gevallen, met name wanneer er al ervaring is met een koersonderzoek kan ook gekozen worden om met een TMA te starten.
 • FASE 2: Arbeidsmarktoriëntatie
  Na het koersonderzoek dat vooral ingaat op jou als persoon gaan we aandacht naar buiten richten. We richten ons op de arbeidsmarkt. Tijdens deze fase gaan we in op je netwerk (gebruik LinkedIn), CV en presentatievaardigheden. Waar mogelijk zet ik hier ook mijn eigen netwerk in.
 • FASE 3: Het krijgen van een baan
  In deze fase werken we naar een concrete baan (of mogelijke start als ZZP’er). In deze fase staat de arbeidsmarktbenadering centraal. Verder krijg je ondersteuning bij het netwerken en bij het vergroten van je sollicitatievaardigheden. Wanneer er een nieuwe baan gevonden is kan er eventueel nog ‘coaching on-the-job’ plaatsvinden.
 • FASE 4: Nazorg
  Ik houd gedurende twee jaar na het vinden van een nieuwe baan vinger aan de pols door ieder half jaar contact met je op te nemen. Je kunt natuurlijk zelf ook altijd weer contact zoeken.

Hoe lang duurt een outplacement of re-integratie 2de spoor?

Een traject duurt in de regel minimaal een half jaar tot maximaal 9 maanden. Mocht na deze periode nog geen passende baan gevonden zijn, dan zal in onderling overleg bepaald worden of, en zo ja, welke vervolgstappen nog wenselijk zijn.