De toegevoegde waarde TMA-methode

De toegevoegde waarde van de TMA-methode

Vanuit diverse onderzoekbureaus zijn steeds meer cijfers beschikbaar over de motivatie van mensen:

 • de mate waarin mensen hun talenten benutten;
 • de betrokkenheid bij het werk,
 • de kosten van niet betrokken medewerker.

Onderzoeksfeiten

Hieronder zie je naast een aantal onderzoeksfeiten de toegevoegde waarde van de methode:

 • 17% van de mensen gebruikt hun echte sterktes op het werk (Gallup 2008).
 • Slecht uitgevoerde recruitment/ personeelsselectie kost bedrijven 25% tot 80% van het jaarlijkse salaris voor een vacature (Gallup 2013).
 • Betrokkenheid bij het werk heeft vooral te maken met het bieden van werk dat bij de talenten van mensen past en een passende omgeving en management (Gallup (2013)
 • Het kost Nederlandse bedrijven jaarlijks 6 tot 15 miljard Euro aan niet betrokken medewerkers (Neyenrode/ Achmea 2011).
 • 91% van de mensen in Nederland voelt zich niet betrokken bij hun werk. (Gallup 2013).
 • Bij organisaties die zich richten op het verbeteren van zwakke menselijke punten voelt 9% van de mensen zich gemotiveerd (Gallup 2010).
 • Bij organisaties die zich richten op het ontwikkelen van sterke punten, voelt 73% van de mensen zich gemotiveerd. (Gallup 2010).
 • Vergelijk bedrijven met veel gemotiveerde mensen in dienst met bedrijven met veel ongemotiveerde mensen in dienst, dan zie je het volgende (Gallup 2013):

Beliefsysteem

De TMA-methode werkt vanuit het onderstaande beliefsysteem:
Mensen functioneren het best, leren het snelst en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. Voor taken waarbij enig creatief denkwerk vereist is, werkt beloning en bestraffing prestatieverlagend.

Intrinsieke motivators (werken vanuit behoeften, talenten, autonomie, vakmanschap, zingeving) leiden voor dit soort taken wel tot hogere prestaties (MIT, Ariely 2005). Mensen komen sneller in actie voor ontwikkeling op de gebieden waarvan ze weten dat ze talentvol zijn, competent zijn of hun behoeften bevredigd worden. Daar waar functionele taken en een competentieprofiel matchen met individuele drijfveren, talenten, competenties en cognitieve capaciteiten, is de kans op betrokken en succesvolle medewerkers het grootst.

Toegevoegde waarde TMA-methode

Met de online instrumenten van de Talenten Motivatie Analyse kun je snel en objectief meten welke talenten en welk voorkeursgedrag mensen in je onderneming hebben. Daarnaast kun je in kaart brengen hoe gedragsvaardig mensen zijn, welke cognitieve capaciteiten mensen hebben, wat mensen makkelijk kunnen leren en wat niet. Met methode kun je mensen (talenten en vaardigheden) snel en effectief matchen met een passende functie, rol en omgeving. Hiermee krijg je de meest optimale fit tussen mens, job, team en organisatie.
De gebruikte instrumenten werken als een groeiversneller: mensen kunnen hun professionele bijdrage snel en makkelijk vergroten door vaardigheden te ontwikkelen op basis van hun talenten. De kans dat de investering van tijd, energie en geld in ontwikkelingsactiviteiten rendement oplevert, wordt vele malen hoger.

Businesscases

De methode heeft de positieve impact van het gebruik van de instrumenten in een aantal (inter)nationale praktijkcases beschreven. Kijk voor alle businesscases op www.tmamethode.nl. Daarbij heeft methode globale effectcijfers op basis van de genoemde businesscases.

Gain creators
27% improvement of productivity
32% improved ROI on recruitment
43% improved ROI on development objectives
25 % improved retention
21% improved employee satisfaction

Pain relievers
100% Cost Reduction on competency model fees
500% Cost reduction on profiling
250 – 300% Reduction of (conventional) assessment costs

Geïnteresseerd wat de Talenten Motivatie Analyse voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.