Burn-out, breng je energieniveau op peil

Energieverlies

Het lijkt erop dat de snelheid waarmee onze maatschappij zich voortbeweegt mede door toenemende technologische (ICT) oplossingen steeds minder ruimte laat voor de mens. Presteren is het devies, alles moet gisteren klaar en vandaag geleverd. In dat kader zie ik afgelopen tijd in toenemende mate mensen waarbij de energie in hoog tempo weglekt of waarbij de energie al tot een bedenkelijk laag niveau gedaald is. Een mogelijke oorzaak van deze toename zit in het toenemend aantal flexcontracten. De korte arbeidscontracten, waarbij er een vergrote onzekerheid is over toekomstig inkomen, leiden tot een vergrote prestatiedrang. Positief opvallen vergroot de kans op economische zekerheid, maar lijkt alleen nog gezien te worden wanneer je harder loopt dan je collega’s. Helaas willen die collega’s vaak ook opvallen met als resultaat dat iedereen rent. Er ontstaat een energievretend patroon van strijden en vechten met als doel het verkrijgen van waardering en erkenning. Hierbij loopt je jezelf vaak voorbij en verlies je het contact met je eigen drijfveren en idealen, met als resultaat overspannenheid en zelfs burn-out. In dit blog wil ik vooral een aantal handvatten geven om je energieniveau weer op peil te brengen.

Ziek door stress

Als je steeds meer het gevoel krijgt dat je overal alleen voor staat en je steeds naarder voelt is er op een gegeven moment geen andere uitweg meer dan (tijdelijk) de stekker eruit trekken door je ziek te melden. Dat feit op zich is geen schande want de stress die zich in je lijf heeft vastgezet leidt tot allerlei mentale en fysieke problemen. De druk eraf halen (rust brengen) en daarmee erkennen dat het even niet goed met je gaat is de eerste stap naar nieuwe energie. Bij een overspannenheid zal de rust in een paar weken ervoor zorgen dat je weer verder kunt. Bij een burn-out gaat de oorzaak van de (werk)stress gedurende deze rustperiode niet vanzelf weg. In de meeste gevallen is er namelijk ook sprake van een relationeel conflict met collega’s en/of de leidinggevende. Vaak ben je (nog) boos, verdrietig of zelfs volledig uitgeblust na een soms jarenlange strijd met de organisatie en/of leidinggevende(n). Wat werkt dan wel?

Handvatten om nieuwe energie te krijgen

In o.a. het boek “Help! Mijn batterijen lopen leeg” van Luk Dewulf en Guido van Gronsveld (ISBN 978 94 014 0444 0)*** staat burn-out als een relationeel probleem beschreven. Een visie die ik onderschrijf. Een burn-out ontstaat meestal wanneer jouw idealen, waarden en normen niet meer aansluiten op die van de organisatie waar je werkt. Deze organisatie bestaat uit mensen; collega’s en leidinggevenden. Met deze mensen heb je een (werk)relatie. Burn-out ontstaat nooit zonder anderen, dat betekent dat het oplossen van een burn-out dus ook een gedeelde verantwoordelijkheid is. Wanneer je burn-out als een relationeel probleem benaderd zijn er een aantal probleemoplossende punten te bedenken zoals:

 • Ver weg blijven van de context/ situaties waarin je last hebt van de ander(en)
 • Warme gesprekken voeren met anderen die er voor jou toe doen (waardering en erkenning krijgen)
 • (Opnieuw) contact maken met wie je bent en met je toekomstdromen (focus verleggen van de ander naar jezelf)
 • Van daaruit een keuze maken over wat je in de toekomst wilt
 • Loskomen uit de beklemming waarin je terechtgekomen bent ( “Dit is wat ik wil!levert nieuwe energie)

Deze punten kun je verwezenlijken door de volgende zaken op te pakken:

 • Vind een coach buiten je systeem (dus niet uit je werkcontext en het hoeft niet altijd een professional te zijn).
 • Deel je zorgen (praat over hetgeen je bezig houdt, deel je zorgen met anderen).
  Stel jezelf of een ander de volgende vragen: ‘Is dit wel zo?’, ‘Als we eens een andere vraag zouden stellen?’, ‘Als we eens iets anders zouden doen?’
  Is het glas halfvol of half leeg? (Zie je het nog zitten met iemand of komt het sowieso niet meer goed? Wees eerlijk naar jezelf en de ander.)
 • Zet één been binnen je organisatie en één been buiten je organisatie (Houdt je ogen altijd open voor persoonlijke verbetering).
 • Stop met het bijspijkeren van zwakke punten (trekken aan een dood paard is zinloos, zet je energie in om zaken die goed zijn nog beter te maken)
 • Haal de angel uit het gevaar (signaleer vroegtijdig dat het met jou of een ander niet goed gaat en praat hierover).

Veel succes!

Daan

***Dit boek is niet meer verkrijgbaar. Er is een opvolgend boek 'Stop Burn-out' Luk Dewulf (ISBN 978 94 014 2654 1)

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd


*