Ontwikkeladvies 45+

Gratis Ontwikkeladvies 45+

Het Ontwikkeladvies is een Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkende vijfenveertigplussers. De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren, en hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan dan wel het behouden van hun huidige baan. Meer info op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/31/gratis-ontwikkeladvies-voor-45-plusser.

Voor wie

Het Ontwikkeladvies geldt in 2019 voor iedere 45+’er en alle beroepsgroepen. Voorwaarde is wel dat je minimaal 12 uur per week werkzaam bent. ZZP’ers die aan deze eis voldoen komen ook in aanmerking!

Inhoud

Het traject bestaat uit een intake en maximaal 3 adviesgesprekken (in totaal 4 uur begeleiding). Tijdens de gesprekken kan het volgende aan de orde komen:

  • situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven,
  • persoonsprofiel,
  • toekomstoriëntatie,
  • advies over mogelijke vervolgstappen in je loopbaan, financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties,

Eindproduct van de gesprekken zijn een gespreksverslag en een stapsgewijs ontwikkelplan.

Kwaliteitseisen loopbaanadviseur

Het Ontwikkeladviestraject voor vijfenveertigplussers mag alleen uitgevoerd worden door loopbaanprofessionals die aangesloten zijn bij het CMI of het Noloc, beroepsvereniging voor loopbaancoaches, outplacementadviseurs en jobsearchers.

Vertrouwelijkheid en privacy

Daan Coacht houdt zich in de verwerking van cliëntgegevens strikt aan de Wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat wij geen persoonlijke informatie delen met de werkgever of derden, tenzij u daar – al dan niet in overleg met uw werkgever – zelf nadrukkelijk mee instemt.

Belangstelling?

Deelname aan het Ontwikkeladviestraject voor vijfenveertigplussers is kosteloos. Neem voor meer informatie en advies over het traject contact met mij op.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd


*