Visie

Visie

Missie

Mijn missie als coach is om mensen te laten groeien met (her)nieuw(d)e energie zo snel mogelijk terug te brengen in het arbeidsproces. Dit in een zo aansprekend mogelijke omgeving, rekening houdend met het voor alle betrokkenen best passende loopbaanperspectief. Als coach vergroot ik het zelfinzicht zodat belemmeringen overwonnen worden. In al mijn activiteiten is de coachingsvraag van mijn cliënt hierbij leidend.
Ik realiseer deze missie door het inzetten van mijn eigen kwaliteiten zoals mijn uitstekende communicatieve vaardigheden, resultaatgerichtheid, integriteit, directheid en gevoel voor humor. Daarnaast borg ik de kwaliteit van mijn aanpak door bijhouden en vergroten van mijn kennis door regelmatige scholing en intervisie met vakgenoten.

Visie

Ik geloof in de kracht van de mens, zeker wanneer je in staat bent je passie te volgen, met jezelf in harmonie te leven en bereid bent voortdurend nieuwe wegen te bewandelen. Het is mijn visie dat iedereen in staat is een persoonlijke groei door te maken mits hier een adequate beloning tegenover staat. Gelukkig komt bijna iedereen in beweging als de beloning aan het eind groot genoeg is. Hierbij kan je denken aan het krijgen van nieuwe energie en/of aan het nu eindelijk voor jezelf kiezen.

Soms word je op een nieuw pad gedwongen door een (on)gewenste verandering in je persoonlijke of werksituatie. Elke verandering in je persoonlijke of werksituatie roept loopbaan- en levensvragen op. Je krijgt het gevoel dat je op een kruispunt staat en vraagt je af: Welke weg neem ik? Wat is verstandig? Wat levert deze nieuwe weg mij op? Opeens zijn alle zaken die jarenlang zo vanzelfsprekend waren, zoals een duidelijk carrièrepad of een vast dienstverband, dat niet meer.

Veel mensen weten ergens diep weg wel welke weg zij het liefst zouden bewandelen, maar zijn verleerd naar dit gevoel te luisteren of hebben allerlei belemmeringen die hen beperken in het maken van keuzes. Hier kan het helpen om eerst eens even stil te staan bij de ontwikkeling van je leven en loopbaan. Het is mijn overtuiging en ervaring dat dit even stilstaan helpt om richting te geven, nieuwe energie los te maken en de basis vormt voor verdere persoonlijke groei.

Mijn activiteiten als loopbaanadviseur/ coach zijn erop gericht om je zelfinzicht te vergroten, je te helpen eventuele belemmeringen en blokkades op te ruimen en nieuwe energie vrij te maken. Door het onder begeleiding zelf(!) hard werken is het mogelijk een nieuwe basis te krijgen van waaruit je met passie een nieuwe weg kunt inslaan. Mijn motto is niet voor niets “iedereen kan groeien”